elitarism

elitarism, eliidi osa rõhutamine.

  • Sotsioloogias õpetus, mille järgi iga ühiskondlik ja sotsiaalne grupp jaguneb eliidiks ja mitteeliidiks (massiks). Vastand: egalitarism.

VE, 2006