Emmaste valla elanike arv asulati (2000)

Emmaste 281
Haldi 29
Haldreka 2
Harju 71
Hindu 72
Härma 9
Jausa 128
Kabuna 8
Kaderna 2
Kitsa 9
Kurisu 19
Kuusiku 9
Kõmmusselja 13
Külaküla 28
Külama 12
Laartsa 19
Lassi 44
Leisu 22
Lepiku 28
Metsalauka 14
Metsapere 6
Muda 40
Mänspe 29
Nurste 34
Ole 3
Prassi 8
Prähnu 5
Pärna 23
Rannaküla  33
Reheselja 50
Riidaküla 18
Selja 2
Sepaste 3
Sinima 17
Sõru 17
Tilga 35
Tohvri 1
Tärkma 29
Ulja 16
Valgu 57
Vanamõisa 13
Viiri 30
Õngu 31