esteetika

esteetika, filosoofiline õpetus, mis uurib reaalsuse meelelise tasandi väljenduslikke vorme ja nende suhet inimese väärtushinnangutega. Esteetika peamised kategooriad on ilus ja inetu, traagiline ja koomiline, ülev ja tavaline. Kitsamas mõttes kunstiloomingu teoreetiline ja aksioloogiline tõlgendamine.

VE, 2006