evorsioon

evorsioon, virustus, vabalt langeva, harilikult pöörleva ja purdsetteid sisaldava vee puuritaoline uuristav tegevus, näiteks jugade all; evorsiooni tagajärjel tekib veekogu põhja kaevutaolisi süvendeid.

VE, 2006