füüsiline isik

füüsiline isik, üksikisik, inimene kui õigussubjekt, kellel on õigus- ja teovõime, mida võidakse piirata ainult seadusega (teatava vanuse, nõrgamõistuslikkuse jms puhul).

VE, 2006