fakt

fakt, tõsiasi, tõsikindel üksikteadmine. Teadusfilosoofias on fakt empiirilise teadmise ühik, mis vaid suhteliselt iseseisvana suhestub hüpoteesi ja teooriaga ning seob neid reaalsusega. Tavakeeles kasutatakse mõistet fakt mõnikord tõe sünonüümina.

VE, 2006