fassaad

fassaad, hoone esinduslik, ehituskunstiliselt rõhutatud väliskülg.

VE, 2006