feldmarssal

feldmarssal, mõnes riigis kõrgeim sõjaväeline auaste.

VE, 2006