ferriit

ferriit, magnetmaterjal, valmistatud pulbermetallurgilisel menetlusel raud(III)oksiidist jt metallide (Ni, Mn, Zn) oksiididest.

VE, 2006