fertiilsus

fertiilsus, viljakus, suguküpse organismi võime saada järglasi. Võrdle sigimatus.

VE, 2006