folklooriliikumine

folklooriliikumine, pärimuskultuuri sihipärane hoidmine ja arendamine. Rahvusvaheline folklooriliikumine sai alguse 1960. aastatel Euroopas, Eestis 1980. aastatel.

VE, 2006