foneem

foneem, fonoloogia põhiüksusi, keele häälikusüsteemi üksus, mis eristab tähendusi ja mida ei saa enam liigestada väiksemateks üksusteks.

VE, 2006