fosforväetis

fosforväetis, mineraalväetis, mida tarvitatakse taimede fosforitarbe rahuldamiseks. Fosforväetiste peamine tooraine on looduslikest fosforiidi- ja apatiidilasundeist kaevandatav kivim. Kõige laialdasemalt kasutatavad fosforväetised on superfosfaadid. Eestis hakati fosforväetisi tootma 1922.

VE, 2006