früügana

früügana, hõre igihaljas võsa, peamiselt Vahemere maade idaosas kuivadel lõunanõlvadel. Tekkinud harilikult inimmõju (karjatamise) tagajärjel makja või gariigi asemele.

VE, 2006