Frege, Gottlob

Gottlob Frege [fre:ge] (1848–1925), Saksa loogik, matemaatik ja filosoof. Lõi predikaatarvutuse ja esitas esimesena lausearvutuse aksiomaatika (1879). Rajas matemaatilisel loogikal põhineva loogika- ja matemaatikakäsituse („Aritmeetika alused”, 1884). Tema tööd olid analüütilise filosoofia lähtepunkte.

VE, 2006