fulvohape

fulvohape, huumushape, mis lahustub leelistes ja nõrkades mineraalhapetes; koostises on 40-50% süsinikku, 2-3% lämmastikku, 43-48% hapnikku ja 5-6% vesinikku. Orgaanilise happe omadused annavad talle -COOH ja fenoolse -OH rühmad. Metallidega reageerides annab fulvohape sooli – fulvaate. Naatrium-, kaalium-, kaltsium- ja magneesiumfulvaadid lahustuvad vees, raud- ja alumiiniumfulvaadid lahustuvad ainult leelises ja tugevasti happelises keskkonnas. Fulvohape mõjutab oluliselt mullateket.

EME 1, 2008