geštaltpsühholoogia

geštaltpsühholoogia (<sks Gestalt ’kuju’), kujupsühholoogia, 20. sajandi I poole psühholoogiasuund, mis (vastupidi assotsiatsionismile) käsitab psüühilisi nähtusi terviklike struktuuridena. Levis peamiselt Saksamaal, sajandi keskpaigaks oli hääbunud.

VE, 2006