Gerassimov, Innokenti

Innokenti Petrovitš Gerassimov (9. XII1905 – 30. III 1985), vene nõukogude geograaf, geomorfoloog ja mullateadlane, Kasahhi NSV teeneline teadlane (1944), NSV Liidu Teaduste Aakadeemia akadeemik (1953; korrespondentliige 1947). NLKP liige (1945). Oli 1938–64 Moskva ülikooli professor, 1951–85 NSVL TA Geograafiainstituudi direktor, 1963–85 Üleliidulise Mullateadlaste Seltsi president, 1960–68 Rahvusvahelise Geograafialiidu asepresident. Tema uurimused käsitlevad peamiselt kvaternaarigeoloogiat (sh jääaega NSV Liidu territooriumil) ning paleo- ja mullageograafiat. NSV Liidu riiklik preemia 1973.

Töid

  • Возраст и распространение максимального оледенения Восточной Европы (1980)
  • Палеогеография Европы за последние сто тысяч лет (1982)

Kirjandus

  • Иннокентий Петрович Герасимов. [Personaal-bibliograafia]. Μ., 1976

EE 3, 1988