Gjumri

Gjumri, aastani 1840 Kumajri, aastani 1924 Alekhsandrapol, aastani 1992 Leninakan, linn Põhja-Armeenias, 1590 m ü.m; 150 000 elanikku (2006). Purunes 1988 maavärinas.

VE, 2006