gondool

gondool, põrandas asuvate tühjendusluukidega lahtine kaubavagun.

VE, 2006