gradatsioon

gradatsioon, astendus, üht liiki mõistete reastus mingi omaduse või hulga järk-järgult kasvavas (tõusvas) või kahanevas (langevas) järgnevuses. Kirjanduses kompositsioonivõte ja stiilikujund (kliimaks ja antikliimaks).

VE, 2006