gravimeetria

gravimeetria, teadusharu, mis käsitleb Maa raskusjõuvälja ja seda iseloomustavate suuruste mõõtmist.

VE, 2006