gregooriuse laul

gregooriuse laul, ühehäälne roomakatoliku kirikulaul.

VE, 2006