grotesk

grotesk (< it. grottesco < giotta 'koobas')

  • Kirjanduses jämekoomiline, kunstikavatsuslikult liialdav ja moonutav tegelikkuse kujutus, tõelise ja fantastilise, kohutava ja lõbusa, inimliku ja üleinimliku, üleva ja madala jpt vastandnähtuste ühendamine ja põimimine.
  • Kunstis 1. ornament, mis moodustub lehtmustrisse sissepõimitud fantastiliste loomade ja inimeste kujutistest. – 2. inimeste ja esemete liialdatud ja moonutatud kujutamine. – 3. ühepaksuste joontega trükikiri.

VE, 2006