Häädemeeste sadam

Häädemeeste sadam, asub Liivi lahe idakaldal Pärnumaal. Sadamakoht Häädemeeste (Padina) jõe suudmes oli tuntud juba 16. sajandil. Seal asus 19. sajandi lõpust kuni 1920 ka Eesti ranniku suurim laevaehituskoht (esimene laev – 2-mastiline Julie (140 t) – valmis 1861). Nüüdisajal kohalik kalasadam.

MerLe, 1996