hõimuliikumine

hõimuliikumine, ühiskondlik liikumine, mis taotleb etniliselt lähedaste rahvaste poliitiliste ja kultuurisidemete tugevdamist. Soome-ugri hõimuliikumine tekkis 19. sajandi I poolel Ungaris ja Soomes, Eestis 19. ja 20. sajandi vahetusel.

VE, 2006