hüdroelektrijaam

hüdroelektrijaam, veevoolu (hüdro-) energiast elektrienergiat tootev elektrijaam (nt derivatsiooni- ja lainehüdroelektrijaam). Põhirajatis on veetaseme vahet loov pais, põhiseadmed hüdroturbiinist ja -generaatorist koosnevad hüdroagregaadid. Suurim võimsus 12 600 MW (Itaipú hüdroelektrijaam Paraná jõel; 2006).

VE, 2006