Habakuk, Madis

Madis Habakuk

Madis Habakuk (28. XII 1938 Avinurme – 2. IX 2016), majandusteadlane, majandusdoktor (1980, kinnitatud 1981).

Lõpetas 1958 Tallinna Mäetehnikumi ja 1964 Tallinna Polütehnilise Instituudi (TPI), stažeeris 1970–71 Varssavi Kõrgemas Statistika ja Planeerimise Instituudis, täiendas end San Francisco ja Yorki ülikooli suvekoolides.

Töötas 1966–67 AS-is Norma osakonnajuhatajana, 1968–81 TPI tööstuse planeerimise ja juhtimise kateedris assistendi, aspirandi, vanemõpetaja, doktorandi ja dotsendina, 1978–88 Eesti Majandusjuhtide Instituudis rahvamajanduse juhtimise kateedri juhatajana ning 1981–85 ühtlasi ÜRO juures asuva Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO, International Labour Organization) eksperdina (Šveitsis, Etioopias, Kuubal, Ungaris, Venemaal, Tšehhoslovakkias). 1988 asutas koos professor Marshall Fitzgeraldi (USA) ja Kanadas elava Ilmar Martensiga Eestis esimese äriharidust pakkuva erakõrgkooli – Eesti Kõrgema Kommertskooli (aastast 2002 Estonian Business School, EBS). Aastast 1988 EBS-i professor, 1988–2003 EBS-i  president, 2003–08 rektor, aastast 2000 AS-i EBS Group juhatuse esimees, EBS-i Vilistlasfondi asutajaliige (1998). Aastast 1992 San Fransisco Graduate School of Psychology audoktor, aastast 1998 Who's Who of Professionals auliige. Uurinud juhtimisteaduse probleeme, mõõtnud esimesena juhtimisalast lojaalsust kvantitatiivselt.

Töid

 • Eesmärk – otsus – juhtimine (1976)
 • Intsidendid, situatsioonid, juhtimismängud (1976)
 • Оптимизация производственных планов и их внедрение в Эстонской ССР (1978)
 • Konsultantide kasutamine juhtimises (1983)
 • Juhtimine eesmärgi kaudu (1986)
 • Управленческое консультирование: oпыт и проблемы (1987, autoreid)
 • Управленческое консультирование: теория и практика (1988, autoreid)
 • Ettevõtja käsiraamat (koostajaid ja autoreid). –  Äripäeva käsiraamat. 2001–  irdlehtedena, 2005– võrguteavik  

Organisatsiooniline kuuluvus

 • 1990– Silicon Valley ettevõtjate klubi (Silicon Valley Enterpreneurs Club) liige
 • 1992– Kesk- ja Ida-Euroopa Juhtimisarengu Assotsiatsiooni (Central and East European Management Development Association, CEEMAN) nõukogu liige
 • 1994–2000 Eesti Erahariduse Assotsiatsiooni president
 • 1995– Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) programmi Institutional Management in Higher Education (IMHE) liige
 • 1996–2008 Euroopa Rahvusvahelise Hariduse Assotsiatsiooni (European Association for International Education, EAIE) liige.
 • 2001–06 Riia Rahvusvahelise Majandus- ja Ärijuhtimise Kooli (Riga International College of Economics and Business Administration, RISEBA) nõukogu esimees
 • 2007– Euroopa Juhtimise Arendamise Fondi (European Foundation for Management Development, EFMD) nõukogu liige

Autasud

 • NSV Liidu Rahvamajanduse Saavutuste Näituse hõbemedal (1983)
 • EBS-i Üliõpilasesinduse auhind „Kuldne Haba” erikategoorias „Elutöö Haba” (2007)

Kirjandus

 • Eesti teaduse biograafiline leksikon. 1. köide. Tallinn, 2000
 • Peeter Raidla. Madis Habakuk, esimese erakõrgkooli looja. – Eesti majanduslugu nr 2, 2009, lk 12–17

EE 14, 2000; muudetud 2016