habilitatsioon

habilitatsioon, pedagoogikas kõrgkoolis loengute pidamise õiguse saamine selleks esitatud teadusliku uurimuse (habilitatsioonitöö) ja avaliku prooviloengu alusel. Habilitatsiooni sooritanu kannab ametinimetust dr. habilitatus.

VE, 2006