haistmine

haistmine, lõhnade tajumine ja eristamine haistmiselundi (ninaõõne haistmisepiteeli) abil. Liigiti ja isenditi on haistmises suuri erinevusi (nt koera haistmine on tuhandeid kordi teravam kui inimesel). Selgrootute haistmisrakud on kehapinnal (töömesilasel näiteks tundlail).

VE, 2006