haljasväetis

haljasväetis, toores taimne mass, mis väetamise otstarbel küntakse mulda.

VE, 2006