haridussotsioloogia

haridussotsioloogia, sotsioloogia haru, mis uurib hariduse talitlust ning hariduse ja ühiskonnaelu seoseid. Haridussotsioloogia muutus aktuaalseks 20. sajandi II poolel.

VE, 2006