Harnack, Theodosius

Theodosius von Harnack [-ak] (1817–89), baltisaksa teoloog. 1848–53 ja 1866–75 Tartu ülikooli professor.

VE, 2006