harvester

harvester, mitut tööd tegev (langetab, laasib, järkab puu, arvestab materjali koguse) metsatöömasin.

VE, 2006