haudmik

haudmik, järsuveeruline tasase põhjaga nõgu; mõnikord nimetatakse haudmikuks ka jõesängi süvikut.

VE, 2006