heelium

heelium, He, keemiline element, väärisgaas, lõhnata ja värvuseta gaas, sulamistemperatuur –272,2 ºC, tihedus 0,18 kg/m3. Kasutatakse inertse keskkonnana, vedelat heeliumi väga madalate temperatuuride saamiseks.

VE, 2006