Henriku Liivimaa kroonika

Lehekülg nn Codex Zamoscianus'est Henriku Liivima kroonika teada olevalt vanimast säilinud ümberkirjutusest

Henriku Liivimaa kroonika (ld Henrici Chronicon Livoniae), 1224–27 kirjutatud kroonika, mis käsitleb liivlaste, latgalite ja eestlaste ristiusustamist ja võõrvõimudele alistamist umbes 1184–1227; selle ajajärgu Eesti ja Läti ajaloo tähtsaim allikas. Tugineb peamiselt Henriku ja tema lähikondlaste isiklikele mälestustele, püüab õigustada Liivimaa vallutamist ristiusustamisega. Kroonika on faktirohke ning hoolimata tendentslikkusest valdavas osas usaldusväärne. Originaalkäsikiri ei ole säilinud, vanim ärakiri (nn Codex Zamoscianus) pärineb 14. sajandist.

Trükis on kroonika ilmunud üle 20 korra (esimest korda Johann Daniel Gruberi väljaandel 1740), eesti keeles 1881–83 (tõlkinud Jaan Jung), 1962 ja 2008 (Julius Mägiste), 1982, 1993 ja 2005 (Richard Kleis).

Kroonika eestikeelsed väljaandeid

  • Läti Hendriku Liiwi maa kroonika ehk Aja raamat. Alusteksti järele välja andnud Jaan Jung. 4 vihikut. Tartu, 1881–1884
  • Henriku Liivimaa kroonika = Heinrici chronicon Livoniae. Tõlkinud R. Kleis, toimetanud E. Tarvel. Tallinn, 1982, 21993, 32005
  • Henriku Liivimaa kroonika. Tõlkinud J. Mägiste. Stockholm, 1962, 22008

Kroonika digiteeritud tekstid

Kirjandus

  • L. Arbusow. Henrichs Livländische Chronik. Hannover, 1955 (kroonika tekst saksa ja ladina keeles)
  • Генрих Латвийский. Хроника Ливонии. Москва - Ленинград, 21938 (kroonika tekst vene keeles)
  • M. Tamm, L. Kaljundi, C. Selch Jensen. Crusading and chronicle writing on the medieval Baltic frontier : a companion to the Chronicle of Henry of Livonia. Farnham (Surrey), 2011
  • V.-S. Maiste. Henriku kroonika pole veel ammendatud. Sirp, 22. detsember 2011 (intervjuu Marek Tamme ja Linda Kaljundiga)

EE 12, 2003; muudetud 2011