hereetik

hereetik, usulise väärõpetuse pooldaja või levitaja.

VE, 2006