hertsog

hertsog, 1. muistsetel germaanlastel sõja puhuks (tavaliselt vürstide hulgast) valitav väejuht. – 2. alates 9. sajandist riigi või riigiosa valitseja; järgnes feodaalses hierarhias kuningale, hiljem suurhertsogile. – 3. mõnes riigis kõrgaadli tiitel.

VE, 2006