Hertzsprungi-Russelli diagramm

Hertzsprungi-Russelli diagramm

Hertzsprungi-Russelli diagramm [-tsšprasl], tähtede pinnatemperatuuri (või sellega määratud spektriklassi) ja absoluutse heleduse väärtuste esinemissagedust kujutav diagramm. Tähe konkreetse evolutsiooni Hertzsprungi-Russelli diagrammil määrab põhiliselt tema mass.

VE, 2006