heteroos

heteroos, heterosügootsete hübriidide üleolek homosügootseist vanemaist mingite tunnuste (nt kasvukiiruse, saagikuse) poolest. Inbriidingu korral heteroos kaob.

VE, 2006