histoloogia

histoloogia, koeõpetus, loom- (sh inim-) organismi kudede peenehitust (mikro- ja ultraehitust) uuriv teadus.

VE, 2006