Homo sapiens

Homo sapiens (ld), nüüdisinimese kui liigi teaduslik nimetus; mõtlev olend.

VE, 2006