ihtüoloogia

ihtüoloogia, kalu käsitlev zooloogia haru.

VE, 2006