Illisson, Leonhard-Friedrich

Illisson, Leonhard-Friedrich, (11. III 1911 Lõve v, Viljandimaa – 31. I 1993 Tallinn), sporditegelane. Lõpetas 1930 Tõrva gümn-i, õppis TÜ-s. Võttis agaralt osa illegaalselt poliitikaga tegelnud karskusühingute tegevusest, oli 1938–40 Eesti Karskusliidu instruktor. Punaarmeesse mobiliseerituna osales II maailmasõjas. ENSV Aü-te Nõukogu esimehena (1945–59) kaitses ühtset aü-te spordisüsteemi ja Kalevi eelisseisundit, toetas spartakiaadide jt spordi massiürituste korraldamist ning kehakultuuri ja töövõimlemise instruktorite-metoodikute töölerakendamist. Algatas Tallinnas Kalevi keskstaadioni ja jahtklubi ehitamise, oli 1947 Tallinna–Moskva teatejooksu korraldamise toimkonna esimees. Jalgpallisektsiooni esimehena innustas 1947–48 tööstusettevõtete juhte moodustama jalgpallimeeskondi, suurendades nii Eesti mv-tel Kalevi kollektiivide meeskondade arvu 42-ni. Olnud 1948–49 ja 1970–71 Kalevi Jahtklubi juhatuse esimees (kommodoor), osalenud purjetamise mv-tel soodimehena. Kalevi auliige (1964).

ESBL, 2011