illusioon

illusioon, psühholoogias meelepete, tajueksimus. Tekib harilikult mingis kindlas objektiivsete mõjurite seoses. Tavatähenduses ka alusetu lootus või täitumatu unistus, pettekujutelm.

VE, 2006