Imavere valla elanike arv asulati (2000)

Külad  
Eistvere 52
Imavere 494
Jalametsa 42
Järavere 18
Kiigevere 18
Käsukonna 144
Laimetsa 70
Puiatu 35
Pällastvere 14
Taadikvere 93
Tammeküla 44
Võrevere 12