implikatsioon→

implikatsioon, loogikas loogikatehe A → B ehk A ??? B. Vastab seosele „kui ..., siis ...”. Loetakse vääraks parajasti siis, kui lause A on tõene ja lause B väär.

VE, 2006