individualism

individualism, maailmavaade, mis väärtustab eeskätt indiviidi püüdlusi enda ja oma perekonna elujärje parandamisel, pidades seda kogu rahva majandusliku heaolu tõusu eelduseks. Vastand: kollektivism.

VE, 2006