inerts

inerts, keha võime püsida paigalseisus või ühtlases ning sirgjoonelises liikumises seni, kuni mingi jõud seda olekut ei muuda. Keha inerts on seda suurem, mida suurem on tema mass. Inertsimoment – pöörleva keha inertsi mõõt; iseloomustab massi jaotust kehas. Inertsiseadus – sama mis Newtoni esimene seadus (Newtoni seadused).

VE, 2006